Житлове право

мы поможем разобраться в сложной ситуации

Житлове право

Кожен має право на житло. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Завданнями житлового законодавства України є регулювання житлових відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на житло, його належного використання та збереження.

Реалізація права на житло, будь то його володіння або використання, грає велику роль в потребах людини, з цього суперечки, пов’язані з порушенням Ваших прав, завжди вимагають правильного їх вирішення.

Детальніше

Кожна особа, яка постійно або тимчасово проживає в Україні, зобов’язана після зняття з реєстрації і прибуття на нове місце проживання зареєструвати його. Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування і вручення офіційної кореспонденції.

Зняття з реєстрації здійснюється за заявою особи, за рішенням суду, яке набрало законної сили, а також з ряду інших документів.

Що робити в разі, коли особа зареєстрована в житловому приміщенні, тривалий час в ньому не проживає і при цьому відмовляється знятися з реєстрації або Ви купили житло вже з зареєстрованими особами? Адже на їх ім’я буде приходити вся кореспонденція, збільшена оплата комунальних послуг, якщо вони нараховуються за кількістю зареєстрованих осіб, або Ви самі хочете продати своє житло, але без повної виписки всіх осіб воно нікому не потрібно? Крім того, не виписані особи можуть доставляти і інші незручності в користуванні Вашим майном. В такому випадку єдиним виходом буде тільки звернення до суду.

Потрібно мати на увазі, що кожна ситуація завжди має свої особливості і підстави для зняття з реєстрації особи, яка не проживає в Вашій оселі. Від цих факторів буде залежати і перспектива справи.

Ніхто не може бути виселений із займаного жилого приміщення або обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше як з підстав і в порядку, передбачених законом. Житлові права охороняються законом, за винятком випадків, коли вони здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав інших громадян або прав державних і громадських організацій.

Громадяни зобов’язані дбайливо ставитися до будинку, в якому вони проживають, використовувати жиле приміщення відповідно до його призначення, додержувати правил користування жилими приміщеннями, економно витрачати воду, газ, електричну і теплову енергію. Житлові будинки і житлові приміщення не можуть використовуватися громадянами на шкоду інтересам суспільства.

Якщо наймач, члени його сім’ї або інші особи, які проживають разом з ним, систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують його не за призначенням, або систематичним порушенням правил соціалістичного співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними в одній квартирі чи в одному будинку, а заходи запобігання і громадського впливу виявилися безрезультатними, виселення винних на вимогу наймодавця або інших заінтересованих осіб провадиться без надання іншого жилого приміщення.

Осіб, які підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення за неможливістю спільного проживання, може бути зобов’язано судом замість виселення провести обмін займаного приміщення на інше жиле приміщення, вказане заінтересованою в обміні стороною. Осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення, виселяють без надання їм іншого жилого приміщення.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, зокрема житлом.

Майно, що перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності. У деяких випадках право особи на частку в спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників.

Майно, що перебуває у спільній сумісній власності, може бути поділене між співвласниками за домовленістю між ними, крім випадків, встановлених законом. Договір про поділ нерухомого майна, що перебуває у спільній сумісній власності, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. У разі поділу майна, що перебуває у спільній сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності рівні, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом. За рішенням суду частка співвласника може бути збільшена або зменшена з урахуванням обставин, які мають істотне значення. У разі поділу майна між співвласниками право спільної сумісної власності на нього припиняється.

Якщо житло або його частину неможливо розділити і виділити в натурі, то воно може залишитися в загальному користуванні власників.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, зокрема житлом.

Майно, що перебуває у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності. У деяких випадках право особи на частку в спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників.

Власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю. Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю. Співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.

Розділ майна в натурі, що перебуває у спільній частковій власності, може бути здійснено за домовленістю між співвласниками, шляхом укладення договору про поділ нерухомого майна, який повинен бути укладений у письмовій формі з обов’язковим його нотаріальним посвідченням учасниками угоди.

У разі виділення співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Така особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації.

Чим ми можем Вам допомогти?

  • Проаналізувати всі наявні документи
  • Дати вичерпну консультацію
  • Розробити стратегію Ваших дій
  • Збирати можливі докази
  • Скласти пояснення, заяви, запити, клопотання, скарги
  • Прийняти участі в процесуальних діях
  • Представляти Ваші інтереси в різних органах
  • Представляти Ваші інтереси в суді і перед іншими особами
  • Допомогти Вам в реалізації інших процесуальних прав

Що потрібно зробити в першу чергу?

Спори з співмешканцями або співвласниками житла можуть виникати дуже часто. Якщо Ви зіткнулися з проблемою, то перш за все необхідно з нею розібратися і знайти можливі шляхи вирішення. Для цього необхідно повністю вивчити всі наявні документи, а також зібрати додаткові.

Ряд питань в житловому праві можливо вирішити мирним шляхом, але коли це неможливо, єдиним рішенням буде звернення до суду.

Чому важливо звернутись до адвоката?

Адвокат, який спеціалізується в житловому праві, допоможе Вам розібратися в проблемі і допомогти знайти шляхи її вирішення. Якщо рішення проблеми вимагає судового розгляду, то адвокат стане Вашим незамінним помічником.

Наші адвокати, маючи багаторічний досвід у житловому праві, допоможуть розібратися з Вашої ситуацією, вивчити документи, допомогти зібрати додаткові, а також проаналізувати перспективу самої справи. Крім цього, важливо правильно і грамотно скласти, а також підготувати документи для звернення до суду або інший орган, з урахуванням специфіки справи, її складності і наявності юридичної практики.

Скільки коштують послуги адвоката?

У справах по житловому праву адвокат може бути Вашим професійним помічником і займатися веденням справи на різних його стадіях.

Адвокат може надати Вам консультацію, допомогти розібратися в ситуації, побудувати Вашу правову позицію, зібрати докази, правильно і грамотно скласти юридичні документи, такі як позови, заяви, заперечення, клопотання, скарги та інші. Крім цього, адвокат може бути Вашим представником в суді а також перед іншими особами.

Вартість послуг адвоката залежить від ряду вищезгаданих змінників, адже обсяг роботи може бути різним. Всі послуги та їх вартість обговорюється з клієнтом завжди індивідуально.

Звернувшись до нас Ви отримаєте

Професійність

Порядність

Великий досвід

Захищеність