Спадкове право

ми допоможемо розібратись у складній ситуації

Спадкове право

Спадкування – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинились внаслідок його смерті.

Спадщина може бути за законом або за заповітом. Заповіт це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Якщо заповіт відсутній, то тоді спадкоємці розподіляються по чергам, в залежності від ступеня споріднення.

Спадкоємець за заповітом або за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її, відмовитись. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи з застереженнями. Незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Детальніше

Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу або в сільських населених пунктах – уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

При видачі свідоцтва про право на спадщину обов’язково перевіряється факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства у разі, якщо має місце спадкування за законом, а також прийняття спадкоємцем спадщини у встановлений законом спосіб, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину.

У разі відсутності будь-яких підтверджень вищезазначених фактів або невідповідність вимогам закону, особі може бути відмовлено в видачі свідоцтва про право на спадщину.

Якщо Вам відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину, а також при наявності будь-яких інших суперечок що до спадкового майна, необхідно звертатися до суду.

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.

Спадкоємцем за заповітом може бути будь-яка особа, в тому числі, яка навіть не є родичем. Спадкування за заповітом має пріоритет перед спадкуванням за законом.

У деяких випадках заповіт може бути оскаржено. Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Недійсність окремого розпорядження, що міститься в заповіті, не має наслідком недійсності іншої його частини. У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах.

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Якщо строк, що залишився менше трьох місяців, він продовжується до трьох місяців.

Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким що прийняв спадщину, якщо протягом строку, зазначеного вище, він не заявив про відмову від нього.

Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими щи прийняли спадщину, крім випадків, встановлених законом.

Спадкоємець який не подав заяву про прийняття спадщини протягом терміну зазначеного вище, вважається таким що не прийняв її. Особа, яка пропустило термін на прийняття спадщини може звернутися до суду з позовною заявою про визначення їй додаткового строку для прийняття спадщини.

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім певних випадків.

Так, черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере в ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу займалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Чим ми можемо Вам допомогти?

  • Проаналізувати всі наявні документи
  • Дати вичерпну консультацію
  • Розробити стратегію Ваших дій
  • Збирати можливі докази
  • Скласти пояснення, заяви, запити, клопотання, скарги
  • Прийняти участі в процесуальних діях
  • Допомогти з оформленням спадщини в нотаріальній конторі
  • Представляти Ваші інтереси в суді і перед іншими особами
  • Допомогти Вам в реалізації інших процесуальних прав

Що потрибно зробити в першу чергу?

Після відкриття спадщини законом встановлюються певні терміни, пропуск яких позбавить Вас можливовтсі отримати спадщину. Крім цього, на отримання спадщини впливає багато факторів, таких як наявність заповіту, інших спадкоємців, черговість і багато іншого.

У таких справах ніколи не можна затягувати і відкладати все на потім. Правильним рішенням, при отриманні інформації що до спадщини, буде негайне звернення до адвоката, який підкаже що необхідно робити і допоможе Вам уникнути помилок.

Чому важливо звернутись до адвоката?

Адвокат, який спеціалізується в спадковому праві, допоможе Вам відразу звернути увагу на деталі, які вимагають уваги і можуть бути втрачені. До таких деталей зокрема відносяться Ваші права у відношенні до спадщини, про які Ви можете навіть не знати, а також терміни встановлені законом.

Наші адвокати, маючи багаторічний досвід в даних питаннях, допоможуть розібратися з Вашої ситуацією, вивчити документи, допомогти зібрати додаткові, а також проаналізувати перспективу самої справи. Крім цього, важливо правильно і грамотно скласти та підготувати документи для звернення в суд або нотаріус, з урахуванням специфіки справи, її складності і наявності юридичної практики.

У таких справах як мінімум варто отримати консультацію адвоката, що б отримати відповіді на Ваші запитання, а також розуміти, які дії Вам необхідно зробити і яку стратегію поведінки обрати.

Скільки коштують послуги адвоката?

У справах пов’язаних зі спадщиною адвокат може бути Вашим професійним помічником і займатися веденням справи на різних його стадіях.

Адвокат може надати Вам консультацію, допомогти розібратися в ситуації, побудувати Вашу правову позицію, зібрати докази, правильно і грамотно скласти юридичні документи, такі як позови, заяви, заперечення, клопотання і скарги та інші. Крім цього адвокат може бути Вашим представником в суді а також перед іншими особами.

Вартість послуг адвоката залежить від ряду вищезгаданих змінників, адже обсяг роботи може бути різним. Всі послуги та їх вартість обговорюється з клієнтом завжди індивідуально.

Звернувшись до нас Ви отримаєте

Професійність

Порядність

Великий досвід

Захищеність